Kuulutus

Ympäristöpäällikön virka

Lopen kunnassa on avoinna

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖN VIRKA

Lopen kunta hakee vakituiseen virkasuhteeseen ympäristöpäällikköä. Tehtävänä on toimia kunnan ympäristötoimen esimiehenä ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan lautakunnan esittelijänä. Ympäristöpäällikön vastuulle kuuluu myös osa yksikön lakisääteisistä valmistelu- ja valvontatehtävistä. Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristölainsäädännössä määrätyt lupa- ja valvontatehtävät, ympäristön tilan seurannan, vesiensuojelun ja luonnonsuojelun edistämisen tehtävät sekä ympäristönsuojelun tiedottamis- ja valistustehtävät.

Ympäristöpäällikön virkaan edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (esim. FM, tai ins. ylempi AMK). Tehtävän sujuva hoitaminen edellyttää hyvää ympäristönsuojelulainsäädännön tuntemusta, aikaisempaa kokemusta kuntaympäristönsuojelusta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Arvostamme kunnallishallinnon tuntemusta, tietotekniikan hyvää hallintaa, luotettavuutta, aktiivista otetta työhön ja sen kehittämiseen ja kykyä hoitaa tehtävää itsenäisesti. Tehtävien hoito edellyttää oman auton käyttöä.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) ja työnvaativuuden arvioinnin mukaisesti. Viran tehtäväkohtainen palkka on 3.238,97 €/kk. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Hakemukset pyydetään toimittamaan 27.3.2017 klo 16.00 mennessä sähköisesti www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antavat tekninen johtaja Timo Rahikainen, 040 330 6040 tai ympäristöpäällikkö Juha Viinikka. 040 330 6048. Sähköposti etunimi.sukunimi@loppi.fi

Lopella 13.3.2017
KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.