Kuulutus Ympäristö

Ympäristölupapäätös, Rudus Oy

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / RUDUS OY

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 9.12.2015 (§ 99) myöntänyt seuraavan ympäristöluvan:

RUDUS OY

Lopen kunnan Läyliäisten kylä, tilat Ihamäki RN:o 15:36, Nummensyrjä RN:o 9:11 ja Keskitalo RN:o 9:28. Ympäristölupa on myönnetty maa-ainesten murskaamiselle.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 16.12.2015.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 15.12. – 27.12.2015 Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5 12700 LOPPI, 28.12.2015 – 3.1.2016 Lopen pääkirjastossa, osoite Kauppatie 3 12700 LOPPI ja 4.1. – 15.1.2016 Lopen kunnantalon palvelupisteessä, palvelupisteen ja kirjaston aukioloaikoina.

Loppi 15.12.2015

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.