Kuulutus Ympäristö

Ympäristölupapäätös, Luomuna Oy

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / LUOMUNA OY

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 24.8.2016 (§ 68) myöntänyt seuraavan ympäristöluvan:

LUOMUNA OY:
Lopen kunnan Vojakkalan kylä, tila Jokiranta RN:o 6:124. Ympäristölupa on myönnetty munituskanalalle.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 31.8.2016.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 30.8. – 30.9.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 30.8.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.