Kuulutus

Ympäristölupahakemus

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Luomuna Oy (osoite Kalliomäentie 111, 12920 TOPENO) on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen voimassa olevan ympäristöluvan muuttamiseksi. Hakemus koskee eläinsuojaa (luomukanala/kananmunan tuotanto) tilalla Jokiranta, RN:o 6:124 Lopen kunnan Vojakkalan kylässä. Kyseessä on olemassa olevan toiminnan laajennus ja uuden lantalan rakentaminen. Tuotantoeläinten määrä nousee 10 000 kanasta 14 600 kanaan.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 13.4 – 13.5.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 13.5.2016 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 13.4.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.