Kuulutus

Ympäristölupahakemus / Räyskälä-säätiö

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / RÄYSKÄLÄ-SÄÄTIÖ

Räyskälä-Säätiö on toimittanut Lopen kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 29.12.2014 päivätyn, ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen lentopaikalle tiloilla Kenttä-Mattila RN:o 2:12, Kenttä-Pietilä RN:o 4:12 ja Kenttä-Jussila RN:o 3-14, Räyskälän kylässä (kiinteistötunnukset 433-409-2-12, 433-409-4-12 ja 433-409-3-14), osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 RÄYSKÄLÄ.
Kyseessä on Räyskälän harrasteilmailukäytössä oleva lentokenttä. Lupahakemuksen esittämiseen velvoittaa voimassa olevaan ympäristölupaan kirjattu määräys uuden hakemuksen tekemisestä lupamääräysten tarkistamiseksi 31.12.2014 mennessä.

Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Lentopaikalla tehdään moottoroiduilla lentokoneilla 3000 – 4000 starttia ja noin 3000 purjelentostarttia vuosittain. Ilmailukeskuksen toimintoihin kuuluu lisäksi moottoripyöräpoliisien koulutusta, ennakoivan ajon koulutusta autoilla ja moottoripyörillä, sekä moottoripyörien RR – kilpailuja. Erilaisia moottoripyörä- ja autoharrastajien ajotapahtumia on useita vuodessa. Kentällä järjestetään myös erilaisia ajoneuvotestejä. Alueella on myös ilmailun harrastajien käytössä oleva asuntovaunualue ja motelli sekä kahvila–ravintola ja toimistotiloja. Ilmailukeskuksessa toimii Suomen Urheiluilmailuopisto, joka vastaa ilmailun jatkokoulutuksesta. Puolustusvoimat käyttää kenttää myös erilaisiin toiminta- ja koulutusharjoituksiin. Lentopaikalla toimii Kan Air Oy:n bensiininjakeluasema. Se sijaitsee päällystetyllä alueella ja on varustettu hiekan ja öljyn erotuskaivoilla sekä tarkkailukaivoilla.

Ympäristölupahakemus liitteineen on yleisesti nähtävillä 16.9. – 16.10.2015 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoitteessa Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta tarkastaa hakemuksen ja tekee sen johdosta päätöksen. Niillä joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla henkilöillä kuin asianosaisilla sekä yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä ympäristölupahakemuksesta.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta tulee jättää kirjallisena 16.10.2015 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Loppi 16.9.2015

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2

Kommentit on suljettu.