Kuulutus

Ympäristölupahakemus, Eero Ukkola

Eero Ukkola on toimittanut Lopen lupalautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee rakennettavaa, 530 lypsävälle kutulle ja 160 nuorvuohelle tarkoitettua, eläinsuojaa tilalla Halmela, RN:o 88:2 Lopen kunnan Lopenkylässä, osoite Halmelantie 77, 12700 LOPPI.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 24.1. – 23.2.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 23.2.2018 klo 15.00 mennessä Lopen lupalautakunnalle joko sähköpostitse, osoite: lopen.ymparisto@loppi.fi tai kirjeitse, osoite: Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 24.1.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.