Kuulutus

Ympäristölupahakemuksia

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSIA

Huoltoasema Heikki ja Matti Laanola Oy sekä Neste Markkinointi Oy ovat toimittaneet Lopen kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaiset, 27.11. ja 19.11.2014 päivätyt ympäristölupahakemukset. Hakemukset koskevat Lopen kunnan Lopen kylässä kiinteistöllä Huoltoasema (RN:o 57:46), osoitteessa: Yhdystie 1, 12700 Loppi, sijaitsevia toimintoja.

Huoltoasema Heikki ja Matti Laanolan hakemus koskee tontilla sijaitsevaa Neste-huoltoaseman toimintaa ja polttonesteiden jakelua. Huoltamorakennuksessa harjoitetaan myymälä-, kahvila-, huolto- ja pesutoimintaa.

Neste Markkinointi Oy:n hakemus koskee polttonesteiden jakelua raskaalle ajoneuvokalustolle korttiautomaatin kautta 24 tuntia vuorokaudessa.

Ympäristölupahakemukset liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 30.9. – 30.10.2015 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoitteessa Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta tarkastaa hakemukset ja tekee niiden johdosta päätökset. Niillä joiden etua tai oikeutta asiat saattavat koskea (asianosainen) on oikeus tehdä hakemuksista muistutuksia. Myös muilla henkilöillä kuin asianosaisilla sekä yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia on oikeus ilmaista mielipiteensä ympäristölupahakemuksista.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemusten johdosta tulee jättää kirjallisena 30.10.2015 klo 16.00 mennessä Lopen ympäristölautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Loppi 30.9.2015

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.