Päätöksenteko Yleinen

Ympäristö- rakennuslautakunnan pöytäkirja 13.4.2016

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
29 YMPÄRISTÖN SIISTEYSKATSELMUS 20.5.2015
30 YMPÄRISTÖN SIISTEYSKATSELMUS 11.5.2016
31 VAPAA-AJAN ASUNNON MUUTTAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI
32 LAUSUNTO OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA / RÄYSKÄLÄN LENTOKENTTÄALUE
33 ILMOITUS PUNELIAN SÄÄNNÖSTELYSTÄ LUOPUMISEEN LIITTYVIEN TEKNISTEN RAKENNUSTÖIDEN ALOITTAMISESTA
34 1 kpl PÄÄTÖS LUPAHAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / KULJETUSLIIKE SIMO LEHTONEN AY
35 MAA-AINESALUEIDEN TARKASTUSMITTAUKSET VUONNA 2015
36 ILMANLAADUN BIOINDIKAATTORITUTKIMUKSEN RAPORTTI
37 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
38 ILMOITUSASIAT
39 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
40 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.