Päätöksenteko Yleinen

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 27.1.2016

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
1 1 kpl SUUNNITTELUTARVERATKAISU / KOSKINEN JOONAS
2 1 kpl POIKKEAMINEN / LUMIJÄRVI SAULI JA MARIA
3 1 kpl POIKKEAMINEN / SAARI ANTERO JA NEVALAINEN RIITTA
4 1 kpl POIKKEAMINEN / OKSANEN JOUKO JA ANNE
5 1 kpl POIKKEAMINEN / SALONEN ARI JA ANNE
6 1 kpl POIKKEAMINEN / LOPEN KUNTA
7 1 kpl RAKENNUSLUPA / LOPEN KUNTA
8 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN TARKASTAMINEN, NÄHTÄVILLÄOLO JA PÄÄTÖKSEN ANTO
9 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVARAN JA PALVELUJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS
10 VIRANHALTIJOIDEN TOIMISTO- JA ASIAKASPALVELUAJAT
11 LEHTIEN TILAUS VUONNA 2016
12 2 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016
13 LAUSUNTO ALUEHALLINTOVIRASTOLLE HIRVIJÄRVEN, KYTÄJÄRVEN, YLÄ- JA ALASUOLIJÄRVEN SÄÄNNÖSTELYPÄÄTÖKSEN MUUTTAMISTA KOSKEVASTA HAKEMUKSESTA
14 LAUSUNTO KARKKILAN KAUPUNGILLE MORENIA OY:N HAKEMUKSESTA MAA-AINESLUVAN JATKAMISEKSI
15 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
16 ILMOITUSASIAT
17 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
18 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.