Yleinen

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 9.12.2015

§ Liitteet Otsikko
96 1 kpl SUUNNITTELUTARVERATKAISU / RONKAINEN JOUKO JA TIINA
97 TILAPÄINEN RAKENNUSLUPA NRO 2012-0110 / MAXAM SUOMI OY RÄJÄHDYSAINEKONTIT
98 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUONNA 2016
99 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / RUDUS OY
100 KUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS ”LOHIKALAT KARJAANJOELLE – VESISTÖVISIO 2021”-HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA SOPIMUS HIIDENVEDEN KUNNOSTUSHANKKEEN JATKAMISESTA
101 LOPEN POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
102 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
103 ILMOITUSASIAT
104 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
105 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.