Ympäristö

Vieraslajikasvit Lopella

Projekti vieraslajikasvien kartoittamiseksi kunnan omistamilla alueilla taajamissa

Vieraslajit ja niiden torjunta ovat olleet viime vuosina paljon esillä. Lopella on kesäkuun puolessa välissä aloitettu vieraslajikasvien kasvupaikkojen ja niiden laajuuden selvittämistyö. Luonto- ja ympäristöneuvojaopiskelija Saara Lehtonen ammattikoulu Hyrian aikuiskoulutuspuolelta hoitaa vieraslajikasvien kartoitusta elokuun loppupuolelle asti. Tarkoituksena on käydä läpi merkittävimpien vieraslajikasvien osalta ainakin kunnan omistamat alueet taajamissa ja niiden rajoilla. Maastotyössä keskitytään jättibalsamin ja jättiputkien kasvustojen kartoittamiseen. Kyseisten vieraslajikasvien havainnoista voi ilmoittaa kunnan ympäristötoimeen.

Laki velvoittaa myös kiinteistöjen omistajia

Vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta on säädetty 1.1.2016 voimaan astunut laki. Sen velvoittamana kiinteistön omistajan tai haltijan on ollut vuoden 2017 alusta lähtien huolehdittava kiinteistöllä esiintyvän haitallisen vieraslajin hävittämisestä tai sen leviämisen rajoittamisesta.

ELY-keskus on antanut ohjeistuksen jättiputken ja jättipalsaminen tunnistamisesta ja torjumisesta. lisäksi Hämeen ELY-keskus on julkaissut tiedotteen jättiputken torjunnasta toiminta-alueellaan.

Tiedote_Jättiputken torjunta Hämeen ELYn alueella

Jättiputken tunnistaminen ja torjunta

Jättipalsamin tunnistaminen ja torjunta

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.