Yleinen

Valtuuston pöytäkirja 29.2.2016

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
1 2 kpl ESIOPETUKSEN HALLINNON JA JOHTAMISEN JÄRJESTÄMINEN
2 1 kpl PALVELUALUEIDEN JOHTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
3 1 kpl SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
4 LOPEN KUNNAN ELINVOIMAOHJELMA 2015-2018
5 2 kpl LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMAN TOTEUMA VUONNA 2015 JA LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA VUOSILLE 2016-2018
6 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2015 – 2020
7 KYSELY LOPPILAISILLE YRITTÄJILLE 2015
8 ERO KUNNANHALLITUKSEN VARAJÄSENYYDESTÄ / ALHO AIMO
9 ERO KUNNANHALLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ / KATAJA JANNE
10 NUORISOVALTUUSTON VALITSEMINEN VUOSILLE 2016-2017
11 2 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 4.3.2013 / LÄHIDEMOKRATIAN VAHVISTAMINEN KYLÄT-KUNTA-KEHITTÄMISKESKUSTELUIN
12 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.6.2015 / PALKATTAVIEN OPETTAJIEN PALKANMAKSUN ALOITUSAJANKOHTA
13 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 2.11.2015 / SIRPA HOPEARUOHO, OMAKOTITALOTONTTIEN TARJOUSKAMPANJA
14 1 kpl VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET 2015
15 1 kpl VALTUUSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
16 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.