Avoimet hankinnat Konserni- ja hallintopalvelut

Tarjouspyyntö Lopen kunnan valokuitupohjaisen seutuverkon suunnittelu

Tarjouspyyntö Lopen kunnan valokuitupohjaisen seutuverkon suunnittelu on julkaistu os. https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-016729 

Saapuneet lisäkysymykset ja niiden vastaukset 27.8.2018

1. Kysymys: Mitä tarkoitetaan alustavilla ELY- ja sijoitusluvilla?

Vastaus: Suunniteltavilta alueilta tulee tehdä alustavat sijoituslupahakemukset. Hakemukset tulee laatia sillä tasolla, että niillä voidaan hakea tarvittavat lopulliset sijoitusluvat.
Lupia ei tässä vaiheessa haeta, koska tulevan verkon lopullista laajuutta ei vielä tiedetä.

2. Kysymys: Millä tasolla selvitetään julkiset tuet ja kannattavuuslaskelmat?

Vastaus: Käytännössä tuet ovat ELY-tuki ja Viestintäviraston tuki. Hanke-alueista tulee tehdä kassavirta-laskelmat ja simulaatiot (excel), joilla mm. julkisen tuen vaikutusta hankkeen toteutettavuuteen voidaan hankealuekohtaisesti arvioida.
Suunniteltavaan reittiin tulee merkitä ja eritellä tuetut ja ei-tuetut verkon osat ja niiden kustannukset tarjouspyynnön mukaisesti.

3. Kysymys: Sisältyvätkö Gasum, Fingrid, VR yms. risteämäluvat myös muihin alustaviin sijoituslupiin?

Vastaus: Sisältyvät. Ks. myös vastaus kysymykseen nro 1.

4. Kysymys: Toimittaako tilaaja tiedot tukikelvottomista alueista, vai haetaanko itse?

Vastaus: Viestintävirasto on vuodenvaihteessa 2017-18 tehnyt Lopen kunnan alueesta markkina-analyysin, joka on valitun toimittajan käytettävissä.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.