Yleinen

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 8.2.2018

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
24 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUHDELUVUN MUUTTAMINEN 1.8.2018 ALKAEN
25 TALOUSARVION 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / SIVISTYSTOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
26 OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN TYÖSUHTEEN PURKAMISTA
27 ILMOITUS KOTIOPETUKSEEN SIIRTYMISESTÄ
28 1 kpl ALAKOULUJEN TUNTIRESURSSIN JAKOPERIAATTEET LUKUVUONNA 2018-2019
29 1 kpl KOULU- JA ESIOPETUKSEN KULJETUSSÄÄNNÖT
30 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS / OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUDEN 2017 TARKISTAMINEN
31 TIEDOTUSASIAT
32 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
33 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT
34 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.