Blogit Kunnanvaltuutettujen Blogi

Sirpa Hopearuoho: Hoivatyötä Lopella vanhusten parissa

Koska kesäni on kulunut täällä Lopella vanhusten parissa, kirjoituksessani keskitynkin vanhuspalveluun Palvelukeskus Eedilässä, Hoivakoti Salmelassa ja Harjukodissa. Jokainen päivä on ollut erilainen ja olen kiitollinen kaikesta kokemastani, uusista ystävistä työyhteisöissä ja varmasti suurin anti on ollut itse asukkaat. Kaikissa Lopen yksiköissä henkilökunta on ammattitaitoista ja motivoitunut työhönsä. Henkilöresurssit voisivat olla paremmat, vaikka täyttävätkin niukasti lain vaatimukset. Yhdenkin hoitajan sairastuminen on jo lähes katastrofi muille vuorossa oleville, ja sijaisia on vaikea saada varsinkin nopealla varoitusajalla. Asukkailla on useita ja vaikeita sairauksia, heidän hoitonsa vaatii enemmän aikaa. Tämä kuormittaa henkilökuntaa fyysisesti sekä psyykkisesti kaikista apuvälineistä huolimatta.

Eedilä on tehostetun palvelun yksikkö ja paikkaluvultaan suurin, 37 asukasta jaettuna kahteen osastoon ja näiden lisäksi 6-paikkainen Kuusikoti on samassa yhteydessä. Eedilän henkilöstö on sama. Hoitajat vaihtavat osastoa työvuorosuunnittelun tarpeen mukaan. Omana mielipiteenäni voisin sanoa, että täällä hoitajan työhön sitoutuminen voisi parantua osastojen eriytyksen jälkeen. Se vähentäisi sekä hoitajan fyysistä että psyykkistä kuormitusta. Myös henkilökunnan mitoitus olisi helpommin kontrolloitavaa.

Hoivakoti Salmela on muistisairaille tehostettuun palveluasumiseen erikoistunut yksikkö, siellä on 12 asukasta. Salmelassa elämä pyörii muistisairaiden ehdoilla. Muistisairaus on kansantauti, joka kolmas yli 65-vuotias suomalainen ilmoittaa muistioireistaan. Yleisemmät muistisairaudet ovat eteneviä ja niiden syntyyn ja syihin en tässä paneudu. Muistisairaus vaikuttaa ihmisarvoon eniten ja jos vielä tähän lisätään kaikki perussairaudet, niin voidaan miettiä, mitä ihmisarvosta on jäljellä. Hoitajalta vaaditaan empatiaa ja rauhallisuutta sekä psyykettä enemmän kuin fyysistä kuntoa. Ehkäpä sitäkin on hyvä omata aggressiivisten kohtaamisten yhteydessä. Muistisairas elää pitkälti omassa maailmassaan ja kaipaa jatkuvaa ohjausta ja lähellä oloa. Täällä omaisten osallistumista esimerkiksi ulkoiluttamiseen ja erilaisiin tapahtumiin viemiseen henkilökunta kaipaisi enemmän. On toki omaisia, jotka pitävät tiiviistikin yhteyttä läheisiinsä.

Harjukoti on laitoshoitoa tarjoava hoitopaikka ja näin enemmän terveyskeskusvuodeosastoa muistuttava. Tällä hetkellä Harjukoti on 14-paikkainen. Siellä olevat asukkaat on luokiteltu pitkäaikaispaikan tarvitseviksi jo edellisessä hoitopaikassa. Heidän terveydentilansa vaatii monipuolisempaa hoitoa perushoidosta ravitsemukseen. Lähes kaikki ovat vuodepotilaita ja tarvitsevat hoitajan syöttämisen. Harjukodin tilat myös soveltuvat parhaiten vaativampaan hoitoon. Siellä on mahdollista saada esimerkiksi happea, joka helpottaa hengitysvaikeuksissa.

Lopella on myös voitu tarjota kaikille tarvitseville hyvää luotettavaa hoitoa kotona kotipalvelun turvin. Yli 20 vuoden kokemuksella kotipalvelun toimintaa seuranneena kaikki on aina toiminut kiitettävästi.

Ollaan ylpeitä meidän vanhusten hoidosta.

Sirpa Hopearuoho
sairaanhoitaja, kunnanvaltuutettu

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.