Kuulutus

Ranta-asemakaavaehdotus / Pitkäjärven eteläosa

RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUS / PITKÄJÄRVEN ETELÄOSA

Maanmittari Oy Öhman on laatinut Pitkäjärven eteläosan ranta-asemakaavaehdotuksen (15.9.2016), joka koskee tilaa Vehkajärvi 433-402-14-40.

Ranta-asemakaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 2.11.–2.12.2016 Palvelupiste Rosamundassa.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus ranta-asemakaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lisätietoja ranta-asemakaavaehdotuksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 040 330 6041, pekka.sateri@loppi.fi.

Loppi 2.11.2016

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.