Kuulutus Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset Yleinen

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 9.11.2015

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
285 2015-0314 Läyliäinen, Lehtola 1:151 Asuinrakennus, laajennus

286

2015-0295

Launonen, Esanperä 32:8,
k 201, t 1

Korjaamohalli, laajennus

287

2015-0310

Kormu, Silmänkanto 2:210, k  VL-2

Puistomuuntamo

288

1999-0093

Läyliäinen, Männikkö 5:30

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

289

2008-0239

Kormu, Mäkitupa 7:11

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.