Kuulutus Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset Yleinen

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 7.10.2016

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
169 2016-0130 Läyliäinen, Kuusirinne 24:60 Loma-asunnon rauenneen rakennusluvan uudistaminen

170

2016-0128

Läyliäinen, Lehtoranta 1:107

Varasto
171  2016-0126

Läyliäinen, Heikkilä 7:23

Autotalli

172

2016-0129

Yhteismetsät, määräala Someron yhteismetsä 2:0, k 2, t 8

Saunan rauenneen rakennusluvan uudistaminen

173

2016-0131

Sajaniemi, Sajaranta 3:136

Saunan laajennus ja muutostyöt

174

2016-0127

Sajaniemi, Metsäpirtti 6:158

Loma-asunnon jätevesijärjestelmän uusiminen

175

2016-0132

Lopenkylä, Ollila 57:238, k 11, t 3

Parvekkeiden rakentaminen (4 kpl)

176

2006-0155

Kormu, Vattumäki 45:1

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

177

2006-0157

Kormu, Vattumäki 45:1

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

178

2010-0225 Lopenkylä, Tuohirinne 27:6 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

179

2016-0041 Launonen, Majatalo 24:11 Jatkoaika tilapäisen rakennusluvan voimassaoloajalle

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.