Kuulutus Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset Yleinen

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 4.9.2015

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
241 2015-0193 Määräala Riitalan yhteismetsä 1:0, kortteli 19 Loma-asunto, laajennus ja muutostyöt

242

2015-0204

Läyliäinen, Kuusisto 18:61

Loma-asunto, rauenneen rakennusluvan uudistaminen

243

2015-0180

Läyliäinen, Kuusisto 18:61

Sauna

244

2015-0206

Launonen, Ahtila 26:9, k 9, t 2

Öljysäiliön sijoittaminen varasatoon

245

2009-0165

Joentaka, Päivärinne 18:0

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.