Kuulutus Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset Yleinen

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 27.10.2015

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
275 2015-0300 Joentaka, Rintelä 31:2 Autotalli

276

2015-0303

Salonkylä, Suviranta 1:855

Varasto

277

2015-0302

Sajaniemi, Tienvieri 3:157

Vierasaitta

278

2015-0285

Salonkylä, Villa Simonen 1:1439, k 8, t 1

Sauna

279

2015-0306

Lopenkylä, Lähdepelto 46:5

Talousrakennuksen puuvajan muutos pannuhuoneeksi

280

2015-0298

Lopenkylä, Pupula 3:421, k 140, t 5

Työtila-varasto-autokatos

281

2015-0299

Lopenkylä, Pupula 3:421, k 140, t 5

Asuinrakennus, muutostyöt

282

2015-0305

Launonen, Riitta 26:37,
k 14, t 2

Valokatteisen terassin laajennus

283

2015-0304

Salonkylä, Mutinperä 1:562

Loma-asunnon jätevesijärjestelmän muutos

284

2005-0236 Topeno, Ilomäki 1:77 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.