Kuulutus Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset Yleinen

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 23.9.2015

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
247 2015-0247 Launonen, Rinnemaa 7:133 Puistomuuntamo

248

2015-0248

Launonen, Taajama 26:39

Puistomuuntamo

249

2015-0249

Launonen, Teeri 27:14

Puistomuuntamo

250

2015-0250

Launonen, Ilmakumpu 29:1

Puistomuuntamo

251

2015-0251

Launonen, Peräpelto I 7:378

Puistomuuntamo

252

2007-0252

Launonen, Sarjax 19:5

Puistomuuntamo

253

2010-0253

Launonen, Rinne 1:268

Puistomuuntamo

254

2010-0254

Launonen, Länsirinne 7:315

Puistomuuntamo

255

2010-0234

Launonen, Peräpelto I 7:378

Puistomuuntamo


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.