Kuulutus Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset Yleinen

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 23.5.2016

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
78 2016-0068 Läyliäinen, Kellukka 25:97,
k 58, t 2
Asuinrakennus

79

2016-0069

Topeno, Takamaa 4:76

Asuinrakennus

80

2016-0073

Läyliäinen, Etelänhiipijä 10:199,
k 8, t 4

Asuinrakennus

81

2016-0074

Läyliäinen, Etelänhiipijä 10:199,
k 8, t 4

Autokatos-varasto

82

2016-0070

Lopenkylä, Paavola 25:101

Loma-asunto

83

2016-0071

Sajaniemi, Mikkola 1:214

Konesuoja

84

2016-0072

Vojakkala, Jokiranta 6:124

Kanalan laajennus

85

2016-0075

Läyliäinen, Tammirinne 1:172

Autotalli

86

2009-0054

Läyliäinen, Monarkki 10:221,
k 84, t 4

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

87

2011-0103

Lopenkylä, Torni 57:252,
k 67, t 3

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

88

2005-0193

Läyliäinen, Ylähuhtala 2:77

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

89

2007-0209

Läyliäinen, Ylähuhtala 2:77

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.