Asuminen ja rakentaminen Kuulutus Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset Yleinen

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 2.5.2017

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
51 2017-0043 Salonkylä, Marjala 1:1341 Loma-asunto, laajennus ja muutostyöt

52

2017-0042

Salonkylä, määräala Rauharanta 1:1319

Vierasaitta

53

2017-0041

Hunsala, Kultaranta 1:27

Savusauna

54

2017-0009

Läyliäinen, Kultalampi 17:57

Sauna

17

2012-0033

Sajaniemi, Pihkanokka 3:227

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

18

2009-0079

Lopenkylä, Lahokka 97:18,
k 87, t 1

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

19

2006-0081

Topeno, Heinijoki 1:20

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.