Kuulutus Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset Yleinen

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 19.8.2016

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
145 2016-0112 Salonkylä, Marjamäki 1:682 Sauna

146

2016-0113

Sajaniemi, Onnela 1:149

Autotalli-sauna-varasto

147

2016-0111

Lopenkylä, Omppuvaara 3:439,
k 107, t 3

Maalämpöjärjestelmä

148

2016-0114

Vojakkala, Päivärinne 5:27

Maalämpöjärjestelmä

149

2011-0119

Hunsala, Kielomäki 2:85

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

150

2014-0002

Salonkylä, Korpiranta 1:1029

Jatkoaika rakennustyön aloittamiseksi

151

2008-0167

Läyliäinen, Suvila 24:213

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.