Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 19.12.2014

Pykälä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide
243 2014-0172 Vojakkala, määräala Kumpula 7:58 Puistomuuntamo
244 2014-0173 Loppi, Koivumäki 3:408,
k 45, t 10
Asuinrakennus, korjaus- ja muutostyöt
245 2009-0274 Pilpala, Koivurinne 7:35 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi
246 2010-0017 Pilpala, Männikkö 34:0 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi
247 2009-0265 Lopenkylä, Hannula 84:9 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi
248 2009-0266 Lopenkylä, Hannula 84:9 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi
249 2007-0086 Läyliäinen, Kukka 10:80,
k 26a,  t 1
Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

250

2006-0196

Launonen, Saukko 7:350,
k 101, t 1
Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.