Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 17.2.2015

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
39 2015-0012 Sajaniemi, Takaveräjä 1:31 Asuinrakennus, laajennus sekä jätevesijärjestelmän uusiminen
40 2015-0013 Lopenkylä, Kumpula 11:78 Loma-asunto

41

2015-0015

Lopenkylä, määräala Kerttulanmaa 63:9 Loma-asunto, laajennus ja muutostyöt

42

2015-0016

Sajaniemi, Tuomirinne 16:90 Vierasaitta

43

2015-0010

Joentaka, Mäkirinne 2:33 Tulisijan rakentaminen loma-asuntoon

44

2015-0018

Launonen, Vasa 26:25,
k 11, t 8
Asuinrakennus; tasakaton muutos harjakatoksi ja katemateriaalin muutos

45

2008-0103

Launonen, Tupu 1:202,
k 2 B, t 3
Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

46

2010-0012

Läyliäinen, Suohopeatäplä 10:239, k 87, t 2 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

47

2007-0183

Topeno, Kotirinne 3:10

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

48

2008-0010

Pilpala, Pavela 26:2

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

49

2010-0049

Läyliäinen, Tuohirinne 58:3

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

50

2010-0050

Läyliäinen, Tuohirinne 58:3

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

51

2008-0014

Teväntö, Vuorensyrjä 3:180

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.