Kuulutus Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset Yleinen

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 16.11.2016

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
191 2016-0141 Salonkylä, Kahila 1:1533, k 6, t 3 Autokatos-varasto

192

2016-0142

Topeno, Takamaa 4:76

Autokatos-varasto
193  2016-0143

Lopenkylä, Traub 3:390, k 124, t 2

Lämpökeskus

194

2016-0144

Lopenkylä, Pirkko 3:309, k 54, t 2

Rauenneen toimenpideluvan uusiminen rakennusluvaksi: autokatoksen käyttötarkoituksen muutos asuinhuoneeksi

195

2016-0145

Joentaka, Vanhakoski 9:27

Maalämpöjärjestelmä

196

2008-0148

Hunsala, Nurkkala 9:45

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

197

2007-0166

Kormu, Kivikoto 40:4

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

198

2007-0167

Kormu, Kivikoto 40:4

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

199

2010-0168

Läyliäinen, Metsäpirtti 15:20

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.