Kuulutus Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset Yleinen

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 15.6.2016

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
101 2016-0085 Kormu, Oivala 20:0 Asuinrakennus, laajennus

102

2016-0086

Vojakkala, Mäntyrinne 9:37

Loma-asunto

103

2016-0090

Salonkylä, Kukkohovi 1:1176

Vuokramajoitustila

104

2016-0091

Salonkylä, Kukkohovi 1:1176

Sauna

105

2016-0087

Hunsala, Kivitasku 19:14, k 8, t 9

Sauna

106

2016-0092

Lopenkylä, Herttuala 15:64

Sauna

107

2016-0088

Lopenkylä, Vanhakoski 2:32

Asuinrakennuksen maalämpöjärjestelmä

108

2010-0085

Salonkylä, Lehtoranta 1:546

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

109

2009-0086

Hunsala, Puolen hehtaarin
metsä 13:5

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

110

2009-0087

Hunsala, Puolen hehtaarin
metsä 13:5

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

111

2009-0088

Läyliäinen, Omenapuu 18:118

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

112

2009-0089

Läyliäinen, Omenapuu 18:118 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

113

2008-0076

Salonkylä, Lopennummi 1:1471,
k 6, t 6
Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

114

2005-0192

Launonen, Sopuli 7:356, k 100, t 3 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

115

2011-0115

Lopenkylä, Delikat 104:27,
k 107, t 1
Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

116

2003-0137

Joentaka, Mäntyrinne 9:49, k 2, t 2 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

117

2006-0139

Joentaka, Mäntyrinne 9:49, k 2, t 2 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.