Kuulutus Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 15.2.2017

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
13 2011-0234 Kormu, Lehtimäki 2:140 Jatkoaika rakennustöiden loppuunsaattamiseksi

14

2008-0012

Läyliäinen, Ruiskaunokki 6:52,
k 76, t 7

Jatkoaika rakennustöiden loppuunsaattamiseksi
15  2007-0316

Läyliäinen, Orkidea 22:57

Jatkoaika rakennustöiden loppuunsaattamiseksi

16

2003-0260

Vojakkala, Mäntyranta 6:116

Jatkoaika rakennustöiden loppuunsaattamiseksi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.