Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset Yleinen

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 11.5.2016

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
73 2016-0066 Launonen, Lehtola 1:40 Loma-asunnon laajennus ja käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi

74

2011-0076

Sajaniemi, Haapamäki 15:13

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

75

2011-0077

Sajaniemi, Haapamäki 15:13

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

76

2007-0104

Sajaniemi, Lähdemäki 2:195

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

77

2011-0085

Läyliäinen, Nestorila 16:62

Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.