Kuulutus Päätöksenteko Rakennustarkastajan lupapäätökset Yleinen

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 1.4.2016

Pykälä
Lupanro
Kylä, rakennuspaikka
Rakennustoimenpide
48 2016-0040 Läyliäinen, Koivulaakso 53:0 Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi

49

2016-0043

Vojakkala, Jokilaakso 6:124

Lantala

50

2016-0041

Launonen, Majatalo 24:11,
k 102, t 1

Tilapäinen kahvila

51

2016-0048

Launonen, Sinisuvi 1:247

Asuinrakennus, muutostyö

52

2016-0039

Salonkylä, Kumpula 1:452

Sauna

53

2016-0049

Vojakkala, Koivikko 5:38

Sauna

54

2016-0051

Vojakkala, Kivinokka 7:100

Vierasaitta

55

2016-0044

Launonen, Viekko 1:160,
k 18, t 3

Tulisijan ja savupiipun rakentaminen asuinrakennukseen

56

2016-0046

Salonkylä, Holokki 1:933

Asuinrakennuksen jätevesijärjestelmän uusiminen sekä muutostyöt

57

2016-0047

Launonen, Miina 1:215, k 7, t 1

Asuinrakennuksen maalämpöjärjestelmä

58

2011-0037 Lopenkylä, Bintje 104:3, k 103, t 2 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

59

2011-0038 Lopenkylä, Bintje 104:3, K 103, t 2 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

60

2011-0130 Läyliäinen, Lehtosinisiipi 10:216,
k 83, t 3
Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.