Ympäristönsuojeluyksikössä

  • Hoidamme ympäristönsuojelun lupa-asioita ja valvontaa: ympäristöluvat, maa-ainesluvat, meluilmoitukset, maisematyöluvat ranta-asemakaava- ja yleiskaava-alueilla, jätehuollon ja jätevesien käsittelyn valvontaa
  • Seuraamme ympäristön tilaa
  • Kehitämme ympäristönsuojelua yhteistyön ja hankkeiden avulla
  • Edistämme luonnonsuojelua ja vesienhoitoa yhteistyössä vastuullisten toimijoiden kanssa
  • Tiedotamme ja neuvomme kuntalaisia, mökkiläisiä ja yrittäjiä ympäristöasioissa

Taksat

Maa-ainestaksa 2017 ja  maa-ainestaksan perustelut 2017
LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA_2019
LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PERUSTELUT_2019

Ympäristönsuojelu

Ympäristötoimen sähköpostiosoite: lopen.ymparisto(at)loppi.fi

 

Ympäristöpäällikkö
Puh. 040 842 6986
lopen.ymparisto(at)loppi.fi

 

Palvelusihteeri Satu Meinola
Puh. (019) 758 6042
satu.meinola(at)loppi.fi

 

Vesien hoito

Lopella on runsaasti järviä ja lampia. Siksi vesienhoidon edistäminen korostuu ympäristönsuojeluyksikön tehtävissä. Vesienhoidon toimenpiteitä tehdään yhteistyössä muiden vesiensuojelusta kiinnostuneiden tahojen kanssa. Yhtenä järvien tilaa kohentavana hankkeena on Lopelle viime vuosina rakennettu useita selkeytysallas-kosteikkoja, jotka vähentävät ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Kuvassa on vuonna 2013 valmistunut Kyyniönlahden selkeytysallas-kosteikko Loppijärven rannassa Kirkonkylän läheisyydessä.