Lopen yläkoulu on kuntamme ainoa peruskoulun vuosiluokat 7-9 sisältävä oppilaitos. Koulu sijaitsee Lopen kirkonkylässä. Opettajia meillä on 34 ja oppilaita noin 300.

Kokenut, pätevä opettajakuntamme tarjoaa nuorille laadukasta opetusta jatko-opintoja varten sekä tilaa kehittää omaa vastuunkantoa. Lisäksi arvostamme toisten ja ympäristöasioiden huomioonottamista.

Kodin ja koulun yhteistyö

Lopen peruskouluissa on käytössä sähköinen Wilma-oppilashallintojärjestelmä.

Oppilaan opettajat merkitsevät päivittäin poissaolot, myöhästelyt ja unohdukset sekä mm. palautteet Wilma-oppilashallintojärjestelmään. Arvosanat julkaistaan myös Wilmassa.

Lue lisää kodin ja koulun yhteistyöstä