Vanhempaintoimikunta

Joentaan koulun vanhempaintoimikunta kokoontuu muutamia kertoja lukuvuoden aikana sitä mukaa, kun pohdittavia tai tehtäviä asioita kertyy. Vanhempaintoimikunta valitsee keskuudestaan henkilön, joka toimii kokousten kokoonkutsujana. Vanhempaintoimikuntaan kuuluu edustajia jokaiselta luokalta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1