Lopen kunnan sosiaalipalvelut tukevat loppilaisia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Sosiaalipalveluihin kuuluvat: yleinen sosiaalityö, vammaisten palvelut, kehitysvammaisten palvelut, toimeentulotuki, päihdepalvelut sekä vanhusten palvelut.

Sähköpostiosoite: lopen.sosiaalitoimisto (at) loppi.fi

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)loppi.fi

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan yhteystietoja

Palveluohjauksen sähköpostiosoite: palveluohjaus (at) loppi.fi

Taloushallinnon tuottajan vaihdos vaikuttaa suoramaksusopimuksiin 1.1.2020 alkaen

Sosiaalipalvelujen asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Sosiaalipalvelujen valvontasuunnitelma 2019-2022

Kanta-Hämeen sosiaalipäivystys

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, mikäli hän kokee saaneensa huonoa kohtelua tai palvelua. Sosiaaliasiamies avustaa tarvittaessa muistutuksen teossa.

Asiakaslain mukainen muistutuslomake

TIEDOTE POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN YHDISTÄMISESTÄ YHDEKSI KOKONAISUUDEKSI KANTA-HÄMEESSÄ