Lopen kunta jakaa vuosittain avustusta yksityisteiden kunnossapitoon. Perusparannusavustukset käsitellään erikseen erillisellä anomuksella.

Perusparannusavustusta ei makseta kunnossapitoon varatusta määrärahasta. Kunta päättää yksityistielain mukaisesti avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta (YksTL 84 §).

Kunnossapito

Avustusta haetaan vuosittain 30.4. mennessä osoitteesta Tekninen lautakunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Vallitsevan Korona-epidemian vuoksi vuoden 2021 kunnossapidon menoista / tuloista ei vaadita hyväksyttyä tase ja tuloslaskelmaa edelliseltä tilikaudelta, vaan ne voidaan pyytää
nähtäväksi jälkikäteen, jolla varmistetaan se että yksityistieavustusanomuksessa esitetyt tiedot pitävät paikkaansa. Väärillä tiedoilla haettu avustus voidaan periä tiekunnalta takaisin.

Tielle, johon ei ole perustettu tiekuntaa kunta voi maksaa harkinnanvaraista avustusta tositteita vastaan.

Jos tiekunta hakee avustusta ensimmäistä kertaa tai jos tien vaikutuspiirin vakituisesti asuttuihin kiinteistöihin on tullut muutoksia, avustushakemukseen on liitettävä kartta, johon
merkitään tien vaikutuspiirissä oleva vakituinen asutus tai sen muutos.

Yksityistiet on jaettu eri kunnossapitoluokkiin tien liikenteellisen merkityksen mukaan. Yleiseen läpiajoon tarkoitettu vakituisen asutuksen tie on ylintä luokkaa. Tie, joka on tarpeellinen
pysyvän asutuksen pääsytienä ja jonka kautta kuljetaan muille pysyvän asutuksen teille, on seuraavan tärkeysluokan tie ja tie jossa on pysyvää asutusta, mutta ei palvele pääsytienä
muille asutusteille on alinta avustettavaa luokkaa. Tien eri osilla voi olla eri kunnossapitoluokka. Avustusta ei myönnetä pelkästään maa- tai metsätalouskäytössä olevalle yksityistielle
tai tienosalle.

Yksityistieavustushakemuksen löydät tästä Tieavustushakemuslomake.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 8 Ei 2 Kyllä 8 Ei 2