LIIKUNTATOIMEEN LIITTYVÄT HANKKEET JA INVESTOINNIT

LOPEN KUNTA:
Hankkeen nimi:
Esteetön ulkoilureitti Komion luonnonsuojelualueelle sekä Lopen kunnan retkeilyreitillä olevien taukopaikkojen kunnostaminen
Hankkeen toteutusaika: 27.11.2020 – 31.12.2021
Hankkeen hakija ja toteuttaja: Lopen kunta
Hankkeen toimenpiteet: 1) Esteettömän ulkoilureitin rakentaminen (1 km), Komion luonnonsuojelualueelle Luutalammin rantaan. 2) Taukopaikkojen kunnostaminen: Sähkönokka, Isokorkeen alue, Huhtala, Pilkutin, Kalamaja, Melkuttimen molemmat taukopaikat.

Hankkeen kuvaus: Lopen kunta hakee avustusta Hämeen Ilvesreitin taukopaikkojen kunnostamisen sekä Komion luonnonsuojelualueen virkistysrakenteiden kehittämiseen. Hankkeeseen sisältyy esteettömän reitin ja taukopaikan
toteuttaminen Komiolle, parkkipaikalla vammaispysäköinnin huomioiminen ja opasteiden tekeminen ulkoilureitille sekä Ilvesreitin taukopaikkojen kunnostusta ja palvelujen parantamista lisäämällä mm. nuotiorautoja, pöytäpenkkiyhdistelmiä, polttopuille säilytyslaatikoita ja opasteita. Hämeen Ilvesreitti kulkee kokonaisuudessaan Riihimäki-Loppi-Tammela-Hämeenlinna akselilla. Kunnostettavat taukopaikat sijaitsevat eri puolilla Lopen kuntaa reitin varrella. Komion luonnonsuojelualue sijaitsee noin 10 km päässä Lopen taajamasta.

Kilpailutus maa-aineista

Kilpailutus maanrakennustyöstä

Kilpailutus rakenteiden rakentamisesta

Hanke on päättynyt vuoden 2021 loppuun.

 

METSÄHALLITUS:
Hankkeen nimi: Kanta- ja Päijät-Hämeen luontokohteiden ja reitistöjen kehittäminen.
Hankkeen toteutusaika: 01.04.2019 – 31.12.2021
Hankkeen hakija ja toteuttaja: Metsähallituksen Luontopalvelut
Hankkeen toimenpiteet Lopella: Hämeen Ilvesreitillä olevien opastaulujen parantaminen aloituskohteissa ja Ilvesreitin reittimerkintöjen järkevöittäminen.

Hankkeen kuvaus: Luonnossa liikkuminen, retkeily ja luontomatkailu ovat vahvassa nosteessa. Hankkeen tavoitteena on nostaa Päijät- ja Kanta-Hämeen luontokohteiden palvelurakenteiden ja reittien laatu ja palvelukyky retkeilijöiden, kotimaisten ja kansainvälisten matkailijoiden, luontoliikuntatapahtumien, kasvavien käyntimäärien ja uusien käyttäjäryhmien edellyttämälle tasolle. Hankealueeseen kuuluvat Liesjärven, Torronsuon ja Päijänteen kansallispuistot, Evon retkeilyalue sekä Hämeen Ilvesreitistön matkailun kannalta potentiaalisimmat luontokohteet. Hankkeessa nostetaan luontokohteiden taukopaikkojen, reittien ja opasteiden määrää ja laatua sekä parannetaan niiden saavutettavuutta huomioiden retkeilijät, liikuntaesteiset, lapsiperheet, seniorit, erilaiset harrastajaryhmät (mm. maastopyöräilijät ja polkujuoksijat) ja tapahtumat. Liesjärvelle rakennetaan uusi esteetön taukopaikka ja reitti. Torronsuolla parannetaan Kiljamon alueen palveluja. Evolla selkiytetään ja lisätään alueen opastusta, toteutetaan maastopyöräilyreitistö ja rakennetaan esteetön reitti. Päijänteellä kunnostetaan Päijätsalon historiallinen näkötorni, kehitetään Pulkkilanharjun ja Kelventeen palveluja sekä parannetaan käyntimäärälaskentaa. Hämeen Ilvesreitistön hienoimpia luontokohteita kehitetään lisäämällä opastustauluja ja laajentamalla pysäköintialueita sekä rakentamalla Melkuttimille uusi taukopaikka. Hankkeen hakija ja toteuttaja on Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä alueen kuntien, Hämeen virkistysalueyhdistyksen sekä luontomatkailuyritysten kanssa.

INVESTOINTI:

Liikuntatoimi:
Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.12.2021
Toimenpiteet: Melkuttimen ja muiden ulkoilureittien varsille taukopaikoiksi hankittavat penkit sekä reittien lähtöpaikkojen parkkipaikat.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0