Kunnantalo

Päätöksenteko

Lopen kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Tutustu luottamushenkilöihin.

Sidonnaisuudet

Strategiat ja suunnitelmat

Kunnan strategisissa tavoitteissa vuosille 2018-2023 nostetaan esiin parempi arki, vireä ja mahdollistava elinkeinoelämä sekä virkistävä vapaa-aika.

Lopen kunnan strategia 2018–2023