Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 26.6.2015 (11 §) hyväksynyt Joentaan kyläyhdistys ry:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee 4.7. – 5.7.2015 järjestettävää Krouvin kyläpäivät perinnetapahtumaa, Joentaan koulun alueella osoitteessa Punaportintie 8, 12640 Jokiniemi.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 1.7.2015.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 30.6. – 26.7.2015 Lopen pääkirjastossa sen aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI ja 27.7. – 31.7.2015 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 30.6.2015, Ympäristö- ja rakennuslautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.