Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Louhintahiekka Oy

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 29.1.2016 (1 §) hyväksynyt Louhintahiekka Oy:n ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.
Päätös koskee kunnallistekniikan rakentamisessa muodostuvan kalliolouheen murskausta Lopen kunnan Silmänkannon yritysalueella Kantatie 54:n pohjoispuolella Kormussa. Murskaus suoritetaan siirrettävällä laitteistolla. Työn kesto on yhteensä enintään 49 työpäivää muutamana työjaksona aikavälillä 8.2. – 27.5.2016.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 3.2.2016.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 2.2. – 4.3.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 2.2.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.