Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 3.5.2017 (7 §) hyväksynyt Porsche Club Finland ry:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee sunnuntaina 7.5.2017 klo 10 -18 järjestettävää ajoharjoittelupäivää Lopen Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 5.5.2017.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 4.5. – 3.6.2017 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 4.5.2017

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.