Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 28.4.2017 (6 §) hyväksynyt Panssarikolonna Oy:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee elämyspalveluna järjestettävää panssarivaunuilla ajamista tilalla Patalukko RN:o 9:155, Lopenkylässä, osoitteessa Patojantie 164, 12600 LÄYLIÄINEN.
Päätöksessä määrätyt toiminta-ajat ovat: maanantaista torstaihin klo 9-20, perjantaisin ja arkipyhien aattona klo 9-18. Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä ei saa ajaa. Toiminta ei ole jatkuvaa vaan ajotapahtumat järjestetään asiakkaiden tilausten perusteella. Päätös koskee aikaväliä 4.5. – 31.12.2017.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 3.5.2017.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 2.5. – 2.6.2017 virka-aikana Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 2.5.2017

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.