Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 30.1.2017 (3 §) hyväksynyt Event Helicopters Finland Oy:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee talviajoharjoittelun järjestämistä tieliikenteeseen rekisteröidyillä ajoneuvoilla 6.2. – 4.3.2017 välisenä aikana Lopen Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 1.2.2017.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 31.1. – 3.3.2017 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 31.1.2017

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.