Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 5.2.2016 (2 §) hyväksynyt Lopen urheiluautoilijat ry:n ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee HF-Autohuolto SM sprint-kilpailua Lopella 21.2.2016 klo 10 – 18.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 10.2.2016.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 9.2. – 11.3.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI. Valitusaika päätöksestä on sama kuin nähtävilläoloaika. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Loppi 9.2.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.