Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 12.11.2015 (16 §) hyväksynyt Event Helicopters Finland Oy:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee talviajoharjoittelun järjestämistä tieliikenteeseen rekisteröidyillä ajoneuvoilla 2.1. – 31.3.2016 välisenä aikana Lopen Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 18.11.2015.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 17.11. – 18.12.2015 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 17.11.2015

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.