Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 21.8.2015 (14 §) hyväksynyt Motorg ry:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee .ORG! Summermeeting 2015-tapahtumaa Lopen Räyskälän lentokentällä.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 26.8.2015.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 25.8. – 25.9.2015 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 25.8.2015
Ympäristö- ja rakennuslautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.