Kuulutus

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 8.12.2017 (16 §) hyväksynyt Lopen urheiluautoilijat ry:n ja Karkkilan urheiluautoilijat ry:n ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Kaloppi-rallia, autojen nopeuskilpailua, joka järjestetään Lopella lauantaina 13.1.2018, klo 13.00 – 19.30 välisenä aikana.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 13.12.2017.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 12.12.2017 – 12.1.2018 Lopen kirjastossa palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.
Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Loppi 12.12.2017

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 23 Kyllä 2 Ei 23

Kommentit on suljettu.