Kuulutus Ympäristö

Päätös ympäristön suojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 4.8.2016 (10 §) hyväksynyt Motorg ry:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee .ORG! Summermeeting 2016-tapahtumaa Lopen Räyskälän lentokentällä 13.8.2016.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 10.8.2016.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 9.8. – 9.9.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 9.8.2016

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.