Kuntalaisaloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kuntalaisilla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloitteesta tulee ilmetä, mihin kunnan toimintaan kuuluvaan asiaan aloitteella halutaan vaikuttaa. Aloitteella ei tarkoiteta kyselyjä eikä henkilökohtaisia hakemuksia tai anomuksia.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisellä aloitelomakkeella tai sen voi lähettää Lopen kuntaan osoitteella Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 0 Kyllä 4 Ei 0