Kunnantalo

Päätöksenteko

Lopen kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, jossa on 27 valtuutettua. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kuntavaaleissa. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Tutustu luottamushenkilöihin.

Sidonnaisuudet

kokousnuija

Esityslistat ja pöytäkirjat

Lopen kunnan toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen siirretään internetiin niiden valmistuttua. Erillisestä järjestelmästä löytyy uusimmat pöytäkirjat korkeintaan muutaman vuoden ajalta.

Pöytäkirjat 31.7.2021 saakka löytyvät:
Hae pöytäkirjoja.

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.8.2021 alkaen löytyvät:
Hae esityslistoja ja pöytäkirjoja

Katso myös koko vuoden kokouspäivät.

Miten voin osallistua ja vaikuttaa?

Loppilainen voi vaikuttaa asioihin vaaleissa äänestämisen lisäksi tekemällä aloitteita ja valituksia, ottamalla yhteyttä luottamushenkilöihin ja virkamiehiin sekä osallistumalla yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluihin.

Tutustu erilaisiin vaikuttamisen kanaviin ja työkaluihin koostamassamme vaikuttamisen osiossa. Osallistu ja vaikuta omalla tavallasi – sähköisesti tai kasvokkain.

Osallistu ja vaikuta!

Pykälämerkki

Viranhaltijapäätökset

Lopen kunnan viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä verkossa vuoden 2021 alusta alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, ei ole julkaistu verkossa.

Julkiset tiedot kokonaisuudessaan ovat saatavissa erikseen pyydettäessä asian päättäneeltä viranhaltijalta sähköpostitse tai lähettämällä asiakirjapyyntö osoitteeseen lopen.kunta (at) loppi.fi.

Viranhaltijapäätökset

Muut päätökset

 

 

 

Kaavoitus

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa arkimaanantaina. Kunnanhallituksen kokouspöytäkirjat julkaistaan kokouksen jälkeisenä keskiviikkona Lopen kunnan verkkosivuilla.

Tutustu kunnanhallituksen jäseniin.

Vanhakoski, ilmakuva

Valtuusto

Valtuusto kokoontuu 7–8 kertaa vuodessa. Kokoukset ovat arkimaanantaisin klo 18.00 alkaen kunnantalon valtuustosalissa osoitteessa Yhdystie 5. Kokoukset ovat yleisölle avoimia.

Tutustu valtuutettuihin.

Parkkaajantie 3

Lautakunnat

Lopen kunnassa toimivat seuraavat asioita kunnanhallitukselle valmistelevat lautakunnat: sivistyslautakunta, perusturvalautakunta, tekninen lautakunta, tarkastuslautakunta sekä ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Tutustu lautakuntiin.